Organizace posledního týdne šk. roku

23 Čvn

V pondělí 24. 6. bude zkrácené vyučování, první stupeň bude mít 4 vyučovací hodiny, druhý stupeň 5, předáváme učebnice.

V úterý 25. a ve středu 26. 6. budou žáci buď ve třídách nebo na jednodenních akcích, sledujte prosím informace od třídních učitelů. Záleží také na počasí.

Ve čtvrtek 27. 6. začínáme program v 10:00. Čeká nás pasování prvňáčků na čtenáře, vyhodnocení soutěží za celý školní rok a rozloučení s deváťáky. Předpokládaný konec je cca v 11:30, poté ještě bude oběd. Děti z nejnižších ročníků mohou přijít do školy v obvyklých 7:45.

V pátek 28. 6. budeme ve škole od 7:45 do 8:30, děti dostanou vysvědčení, oběd již není a družina pokračuje do 15:00.

Kdo si nemůže v pátek vyzvednout vysvědčení, bude uloženo v ředitelně školy. Je možné se pro ně stavit od 1. do 12. července, vždy mezi 8:00 a 12:00, později pouze po domluvě.