Informativní schůzka v MŠ

24 Srp

Dne 1. září 2020 se uskuteční informativní schůzka pro rodiče dětí z mateřské školy. Začátek v 16.30 hodin ve třídě Broučků. Žádáme rodiče, aby na informativní schůzku přišli bez dětí.

Podrobné informace k obnovení provozu MŠ

19 Kvě

Od pondělí 25. 5. bude obnoven provoz MŠ. Budou otevřena obě oddělení s provozní dobou 7.00 – 16.00. V den nástupu musí mít děti s sebou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Zákonný zástupce toto prohlášení … Číst více »

Pozastavení Recyklohraní

10 Kvě

V rámci projektu Recyklohraní došlo ke změnám v odvozu baterií a drobného elektroodpadu. Z tohoto důvodu pozastavujeme v tomto školním roce sběr baterií a elektroodpadu. Pokud máte doma baterie, odevzdejte je ve Sběrných dvorech. Děkujeme