Navýšení hodin videovýuky od 1. února, distanční rozvrh pro 2. pololetí

28 Led

V týdnech od 1. do 19. února měli prezenční výuku žáci 1. a 2. ročníku ZŠ a celá MŠ.

Zbytek ZŠ má doma distanční výuku.

Protože nevíme, jak dlouho tato situace ještě bude trvat, rozhodli jsme se od začátku 2. pololetí (od 1. února) navýšit počet hodin videovýuky, především na 2. stupni. Hodiny na 2. stupni budou začínat zároveň s hodinami ve škole a většinou probíhají ve stejném čase jako při prezenční výuce (aby se rozvrh už nemusel měnit v každém okamžiku, kdy některé ročníky nastoupí prezenčně a jiné ne):

  1. hod – 7.45 – 8.30
  2. hod – 8.40 – 9.25
  3. hod – 9.40 – 10.25
  4. hod – 10.35 – 11.20
  5. hod – 11.25 – 12.10
  6. hod – 12.20 – 13.05

Rozvrh pro 2. stupeň

Na prvním stupni je většinou zachovaný dosavadní časový režim dle informací jednotlivých třídních vyučujících, došlo jen k drobným změnám. Přibyly přírodovědy a možnost konzultovat Inf s p. uč. Jelínkovou.

Rozvrh pro 1. stupeň

Připomínáme závazná pravidla plnění distanční výuky, jelikož se stále musíme potýkat s problémy, které zdržují hodiny a nedovolují kvalitní práci.

Žáci se budou hlásit na každou distanční výuku, jak je stanoveno ve Školním řádě ZŠ Kanice. Jejich přihlášení musí být provedeno do 3 minut od začátku hodiny, v jiném případě jsou žáci zapsáni s pozdním příchodem.
Počet pozdních příchodů bude sankcionován následovně:
7x – napomenutí třídního učitele
14x – důtka třídní učitelky
21x – důtka ředitele školy
Žáci chodí do hodin připraveni, aktivně pracují, odpovídají na dotazy a zapojují se do výuky. Musí mít nachystané psací a rýsovací pomůcky, sešity, učebnice a pracovní sešity (popřípadě zaslané pracovní listy). Práce v hodině může být hodnocena známkou. Pokud žák nebude reagovat na vyzvání k odpovědi, je to bráno jako neúčast na hodině. Hodina je zaznamenána jako neomluvená, dále se bude postupovat dle Školního řádu ZŠ Kanice.
Všichni žáci musí mít zapnutou kameru a mikrofon, aby je vyučující viděl i slyšel. Nikdo v průběhu výuky neodchází, nejí, v místnosti je klid, žáci pracují na zadaných úkolech, hlásí se, po vyvolání odpovídají, nevěnují se jiným činnostem.
Technické problémy musí být hlášeny včas přes Edookit, přes chat na ZOOMu, popřípadě jakýmkoliv jiným dostupným způsobem (mail, zpráva spolužákům). 
Žáci jsou povinni úkoly vypracovávat a odevzdávat ve stanoveném termínu.