Doporučení v souvislosti se šířením nového koronaviru

3 Bře

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme všem žákům i jejich rodinným příslušníkům, aby sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38° C, dýchací obtíže, suchý kašel, vyčerpání).

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého obvodního nebo dětského lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Současně o situaci informujte telefonicky nebo e-mailem vedení školy.

Všem doporučujeme zvýšenou hygienu rukou (mytí mýdlem i dezinfekčními prostředky) a při kašlání si zakrývat ústa rukávem, kapesníkem nebo používat respirátor.

Aktuální situaci můžete sledovat na následujících stránkách:

Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Default.aspx

Krajská hygienická stanice Brno http://www.khsbrno.cz/

Worldometers https://www.worldometers.info/coronavirus/

Online přenos na Aktualne.cz https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/

WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019