Dva nové účty školy

28 Kvě

1) účet školní jídelny: 2601636919/2010, Fio banka, na který se budou hradit
všechny platby obědů od dětí MŠ a žáků ZŠ, od 1. června si prosím změňte zadání trvalých plateb!

2) účet pro platby od rodičů: 2801636921/2010, Fio banka, na který budou
rodiče žáků posílat pod variabilními symboly platby na výtvarné a hygienické potřeby, kroužky, LVK, TMB a školní družinu.

Úhrada úplaty za MŠ zůstává na běžný účet, stávající účet školy se nemění a zůstává v platnosti pro ostatní platby.