Školní informační systém Edookit

1 Zář

Od 4. 9. 2017 bude ZŠ Kanice  používat školní informační systém Edookit. Tento systém budou vyučující používat ke komunikaci s rodiči a pro druhý stupeň (6. – 9. ročník) také jako ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.

 

Do systému je možné zadávat známky, omluvenky, informace o domácích i dlouhodobých úkolech, o chystaných akcích a exkurzích, organizační sdělení, informace o zapomínání, porušování školního řádu i o výchovných opatřeních.

Nadále je pochopitelně možné komunikovat i e-mailem, telefonicky nebo písemně v deníčcích či na formulářích a papírech. Celoškolní informace a fotogalerie se nachází na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci obdrží přístupové údaje do systému, někteří je již obdrželi na začátku července. Zákonní zástupci nesou zodpovědnost za zneužití svého hesla! Pokud pojmete podezření, že Vaším heslem přistupuje žák, heslo si prosím změňte.

Vstup do systému pro žáky a zákonné zástupce se nachází na adrese https://zskanice.edookit.net/user/login