Edookit – ID školy, osobní údaje

3 Zář

Žádáme rodiče, u nichž došlo ke změně osobních údajů důležitých pro školu, aby tyto změny nahlásili třídní učitelce. Jedná se především o změny jména, trvalého bydliště, mailu a telefonu. Nahlašujte je i v průběhu školního roku.

Komu nefunguje přístup do školního elektronického systému Edookit, kontaktujte třídní učitelku nebo přímo napište na jitka.grossova@zskanice.cz a problém napravíme.

Instalace mobilní aplikace:

ID školy je: zskanice

ID školy se zadává v nativní aplikaci, která nebude již v budoucnu podporována.
Doporučujeme Vám namísto nativní aplikace instalaci progresivní aplikace:

https://www.edookit.com/cz/navod-ios

https://www.edookit.com/cz/navod-android