Možnost stravování žáků v době distanční výuky

17 Úno

Žáci mají možnost odebírat během distanční výuky obědy ve ŠJ. Obědy se vydávají buď do jednorázových nádob, za kterou si strávník zaplatí 6 Kč, nebo do jídlonosičů, které je potřeba donést nejpozději v 8.00. Vyzvednutí obědů je z provozních důvodů možné pouze v době od 10.45 hod do 11.15 hod. Obědy se musí objednat dostatečně předem (kvůli objednávkám masa), min. dva pracovní dny a to do 10 hodin. V případě zájmu lze obědy odebírat jen v některých dnech (např. úterý, čtvrtek).