Obnovení provozu ZŠ a MŠ

30 Dub


Vážení rodiče,
vzhledem k postupnému uvolňování karanténních opatření předpokládám, že mateřská škola i 1. stupeň ZŠ budou otevřeny od pondělí 25. května 2020. Žáci druhého stupně již do konce školního roku nenastoupí (o žácích devátých ročníků se jedná) a výuka bude probíhat i nadále distančně.
Dosud však nebyla stanovena jasná pravidla, kterými se budeme muset řídit. Jednáme se zřizovatelem, s Krajskou hygienickou stanicí, sledujeme další vyjádření a rozhodnutí Vlády, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s nouzovými opatřeními na onemocnění Covid-19.

Podle dosavadních zpráv předpokládáme, že se děti v MŠ i žáci v ZŠ budou moci ve třídách vzdělávat maximálně v 15členných skupinách.
Počet dětí v mateřské škole bude muset být omezen – nemáme vhodné prostory s dostatečným vybavením pro to, aby mohly být třídy rozděleny na dvě skupiny.
V základní škole budou kolektivy nad 15 žáků rozděleny. Druhá část třídy se bude vzdělávat podle pokynů vyučujících s asistenty pedagoga v uvolněných třídách druhého stupně.
Podle zájmu bude otevřena i odpolední družina.

Stravování dětí MŠ (přesnídávka, oběd, svačina) i žáků ZŠ (oběd) bude zajištěno (nebude-li Krajskou hygienickou stanicí nařízeno jinak).
V době uzavření MŠ budou všichni rodiče osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání.
V době uzavření ZŠ budou všichni rodiče osvobozeni od úplaty za školní družinu.
Docházka v MŠ i ŠD bude po znovuotevření pouze omezená dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Krajské hygienické stanice.
Začátkem května vám bude rozeslán předběžný dotazník pro zjištění zájmu o prezenční vzdělávání.


Mgr. Ondřej Dostalík
ředitel

Pdf verze dokumentu