Možná přítomnost žáků 9. ročníku

4 Kvě

Od 11. května je možná přítomnost žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka nebude povinná. Do školy mohou přijít i žáci, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky, budou opakovat s ostatními.

Termíny konzultací – vždy budou 2 h matematiky a 2 h češtiny

pondělí 11. 5. od 8.30

středa 13. 5. od 8.30

pondělí 18. 5. od 8.30

středa 20. 5. od 8.30

Dále každé pondělí a středu až do přijímacích zkoušek (termín pravděpodobně 8. června) nebo do změny podmínek dle vyhlášek a metodik MŠMT.

S sebou si žáci vezmou sešity a učebnice do ČJ a do M, psací potřeby a materiály na přípravu na přijímací zkoušky.

S sebou je také potřeba mít vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a dvě roušky – jednu na sobě a jednu náhradní v igelitovém obalu.

Obědy ještě nebudou.