Organizace posledního týdne školního roku

20 Čvn

Pondělí 26. 6. – poslední den výuky dle rozvrhu, odpadá jen 7. vyučovací hodina (TV9). Odevzdávají se učebnice.

Úterý 27. 6. a středa 28. 6. – již není výuka, jednotlivé třídy budou buď v učebnách nebo na výletech – dle informací třídních. Děti začínají jako obvykle v 7:45, první stupeň končí po 4. vyučovací hodině v 11:20, druhý stupeň po 5. vyučovací hodině ve 12:10. Všichni žáci odevzdají klíček od skříňky.

Čtvrtek 29. 6. – začátek vyučování v 9:45. Děti si připraví židličky na halu, od 10:00 začíná slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, ocenění vítězů soutěží a rozloučení s deváťáky. Konec předpokládáme kolem 11:20, poté jdou děti na oběd od nejstarších po nejmladší a družinku. Pokud děti z prvního stupně nemohou dorazit až na 9:45, mohou být ve třídách již od 7:45 (prosím, informujte třídní).

Pátek 30. 6. – předání vysvědčení. Začínáme v 7:45, předpokládaný konec v 8:30. Obědy již tento den nejsou. Pokud děti půjdou do družiny, nachystejte jim větší svačinu. Družina končí v 15:00.