Začátek školního roku 2023/2024

21 Srp

Mateřská škola začíná provoz v pátek 1. září v 6:30, obědy i svačinky již budou.

Základní škola začíná v pondělí 4. září v 7:45. Žáci budou mít pouze jednu vyučovací hodinu (do 8:30), pro přihlášené pokračuje družina do 13:15. V tento den není oběd.

V úterý 5. září budou mít žáci první třídy 3 vyučovací hodiny a poté navazuje družina. Druhý až pátý ročník bude mít 4 vyučovací hodiny (do 11:20) a šestý až devátý ročník 5 vyučovacích hodin (do 12:10). Vše to jsou třídnické hodiny. Oběd již bude a družina od úterka končí v 16:15.

Ve středu 6. září budou první dvě hodiny ještě třídnické, poté navazuje rozvrh (jen od 3. do 6. hodiny, odpolední vyučování ještě nebude). Žáci končí dle rozvrhu.

Od čtvrtka 7. září již vyučování bude probíhat podle rozvrhu včetně odpoledních hodin.

Přejme si do nového školního roku hodně úspěchů a spoustu sil překonávat aktuální výzvy.