Období od 1. března do 11. dubna 2021

26 Úno

Od 1. března 2021 jsou v ČR uzavřené všechny školy.

Všichni žáci základní školy mají od 1. března do 11. dubna distanční vzdělávání. Vyučující mateřské školy dětem posílají pracovní listy.

Po domluvě s ředitelem školy na tel. 736 400 167, případně přes mail zs.kanice@seznam.cz je možné vyřizovat ve škole administrativní záležitosti.

Školní jídelna nebude v provozu pro malý počet přihlášených žáků.

Datum nástupu předškoláků MŠ a poloviny žáků 1. stupně je předběžně určeno na 12. dubna 2021. Předškoláci mají nastoupit na prezenční výuku a žáci 1. stupně na rotační (po týdnu se střídá prezenční a distanční výuka).

V týdnu od 12. do 16. dubna by nastoupili žáci 4. a 5. ročníku na prezenční výuku, všechny ostatní ročníky zůstávají na distanční výuce.

V týdnu od 19. do 23. dubna by na prezenční výuku nastoupili žáci 1., 2. a 3. ročníku, ostatní pokračují v distanční.

V týdnu od 26. dubna buď znovu nastoupí žáci 4. a 5. ročníku nebo bude změna opatření a nastoupí více ročníků.

Text usnesení vlády

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu