Zápis do ZŠ

25 Bře

Zápis bude probíhat v pondělí 6. dubna od 14 do 18 hodin. Přijde jen zákonný zástupce, děti zůstávají doma.

Podrobné informace

Prosím, vytiskněte si následující dokumenty a vyplňte je:

  1. Žádost o přijetí žáka
  2. Zápisní list
  3. Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů

Kdo bude žádat o odklad, vytiskne a vyplní si také tyto tři dokumenty a k nim ještě:

4. Žádost o odklad povinné školní docházky

Do 20. dubna bude seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na stránkách školy.