Osobní přítomnost žáků 1. stupně – dotazník

4 Kvě

Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole (od 1. do 5. třídy). Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

Žáci se budou učit ve skupinách po 15, výuku povede vyučující nebo asistentka pedagoga.

Na výuku je třeba připravit roušky – žák má mít jednu při příchodu do školy na obličeji a druhou náhradní v igelitovém sáčku. Užívání roušky je povinné ve všech prostorách školy, kde se mísí skupiny. Ve třídě při výuce může vyučující uvážit sundání roušek, pokud žáci pracují individuálně 2 m od sebe.

Při příchodu 25. 5. musí mít žák s sebou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Prosíme zákonné zástupce, aby za každé svoje dítě na 1. stupni vyplnili do 18. května tento Dotazník. Na jeho základě vytvoříme vhodný počet skupin.